Дистанционно управление за телевизор VESTEL TOSHIBA JVC HITACHI RC43160,CT8556

#2678
Налично: yes

16,00 лв.
Количество:  бр.

DIS VESTEL TOSHIBA RC43160/CT8556

Описание


Дистанционно управление за телевизор LCD LED VESTEL,TOSHIBA,JVC,HITACHI.
Оригинално качество на изрботка!
За правилен избор на дистанционно е необходима точна информация за модела на телевизора или за модела на старото дистанционно.
Например: марка на телевизора - TOSHIBA и MODEL № ?????-от табелата на задния капак или марка на дистанционното TOSHIBA и номера на модела изписан отпред на дистанционното.
Подходящо за:
TOSHIBA-
43UA3A63DG,43UA2B63DG, 43UA3A63DG, 43UA4B63DG,43UA6B63DG,
49UA3A63DG, 49UA2B63DG,
50UA3A63DG, 50UA2B63DG, 50UA3A63DG, 50UA4B63DG, 50UA6B63DG,
55UA3A63DG,55UA6B63DG, 55UA3A63DG, 55UA3A63DG,55UA6B63DG,
58UA6B63DG, 58UA3A63DG, 58UA2B63DG,58UA3A63DG,
65UA3A63DG,65UA6B63DG,65UA4B63DG,
LT43VA6955 LT43VA8900 LT50VA6900P LT55VA6900 LT55VA6900P LT58VA6900P LT65VA6955 43UA3A63DG 49UA3A63DG 55UA3A63DG 58UA3A63DG 65UA3A63DG LT58VA6955, LT43VA6900, LT50VA6900P, LT55VA6900S, LT55VA8000, LT32VAF5000, LT50VA6900S, LT55VA8000, LT55VA6900P, LT43VA8000
LED JVC-
LT-32VAF5000,LT-43VA6900, LT-43VA6900P, LT-43VA6955, LT-43VA8000, LT-43VA8900,
LT-50VA6900, LT-50VA6900P, LT-50VA6955,
LT-55VA6900,LT-55VA6900P,LT-55VA6955, LT-55VA8000,
LT-58VA6900, LT-58VA6900P,LT-58VA6955,LT-58VA8000,
LT-65VA6955, LT-65VA8000,LT-65VA6955,
LED HITACHI -
Hitachi 10124309 (43HAK6150), Hitachi 10124310 (50HAK6100),Hitachi 10124312 (55HAK6100), Hitachi 10124313 (58HAK6100), Hitachi 10124314 (65HAK6100)
Hitachi 10125127 (50F52HAK6150),Hitachi 10125138 (55F52HAK6150),Hitachi 10125608 (55HAL7150),Hitachi 10125622 (U55KA6150),Hitachi 10125624 (U65KA6150)
Hitachi 10127710 (75HAL7150),Hitachi 10127742 (55HAK6150), Hitachi 10127743 (50HAK6150), Hitachi 10128986 (32HAK4250), Hitachi 10129031 (65HAL7250)
Hitachi 10129032 (58HAL7250), Hitachi 10129033 (50HAL7250), Hitachi 10129039 (43HAL7250), Hitachi 10129041 (55HAL7250), Hitachi 10129134 (HA32E2250)
Continental Edison 10125017 (CELED50SA20B3), Continental Edison 10125606 (CELED65SA20B3), Continental Edison 10126840 (CELED55SA20B3V2), Continental Edison 10129612 (CELED55SABL20B3), Continental Edison CELED32SABL20B3 ,Continental Edison CELED55SA20B3
Techwood 10125089 (TKA43UHD19B) Techwood 10125419 (TD50AND20BT) Techwood 10125423 (TD55AND20BT)
Techwood 10126202 (TD65AND20BT) Techwood 10127917 (TD58AND20BT) Techwood 10128959 (U43XA53B) Techwood 10128960 (U65XA53B) Techwood 10128961 (U55XA53B)
Techwood 10128962 (U58XA53B) Techwood 10128963 (U50XA53B)