Дистанционно за телевизор SAMSUNG BN59-01247A

#1075
Налично: yes

12,00 лв.
Количество:  бр.

DIS SAMSUNG BN59-01247A

Описание


-Дистанционно управление за телевизор PLAZMA LCD LED SAMSUNG.

-За правилен избор на дистанционно е необходима точна информация за модела на телевизора или за модела на старото дистанционно.

-Например: марка на телевизора - SAMSUNG и MODEL № ?????-от табелата на задния капак или марка на дистанционното SAMSUNG и номера на модела изписан отпред на дистанционното.

-Подходящо за:
SAMSUNG UE32K5500, UE32K5500AKXXU, UE32K5500AWXXH, UE32K5502, UE32K5502AKXXH, UE32K5570, UE32K5570SUXXC, UE32K5570SUXZG, UE32K5579, UE32K5579SUXZG, [FA02],UE32K5600, UE32K5600AKXXC, UE32K5600AKXXU,UE32K5602, UE32K5602AKXXH, [VA01], UE32K5672, UE32K5672SUXXH [FA01, FA02, VA01], UE40K5672, UE40K5672SUXXH [EA02, FA01],UE40KU6000, UE40KU6000KXXU, UE40KU6000WXXH, UE40KU6020, UE40KU6020KXXC, [FA01],UE40KU6072, UE40KU6072UXXH, [FE05],UE40KU6079UXZG, UE40KU6092, UE40KU6092UXXH [AA01, DA01, DB02,DG06, FA01, DP07, FB02, FE05],
UE40KU6170, UE40KU6170UXZG, [FA01], UE40KU6172, UE40KU6072, UE40KU6172UXXH [FA01], UE40KU6175, UE40KU6175UXXE, [FA01], UE40KU6179, UE40KU6179UXZG, [FA01],UE40KU6409, UE40KU6409UXZG, [DA01],UE40KU6450, UE40KU6450SXXN, [DA01], UE43KU6000, UE43KU6000WXXN, [AA01], UE43KU6050, UE43KU6050KXZT, [BB04], UE43KU6070, UE43KU6070UXZG, [AA01],
UE43KU6072, UE43KU6072UXXH, [AA01], UE43KU6400, UE43KU6400SXXN, UE43KU6400UXZT, UE43KU6405, UE43KU6405UXXE, [BA02], UE43KU6409, UE43KU6409UXZG, [AA01], UE43KU6500, UE43KU6500UXXU, [VA02], UE43KU6509, UE43KU6509UXZG, [VA02], UE49K5500, UE49K5500AKXXU, [FA03], UE49KU5605, UE49KU5605AKXXE, [FD04], UE49K5672S, UE49K5672SUXXH [BA01, BB02, FC03, FD04], UE49KU6172, UE49KU6172UXXH, [FA01], UE49K6300, UE49K6300AWXXN, UE49K6300AKXZT, UE49KU6470, UE49KU6470UXXU, [BA01],UE49KU6500, UE49KU6500UXZG, [FC02], UE49KU6650, UE49KU6650SXXN, [FC02], UE49KS8000, UE49KS8000LXXN, [FA01], UE50KU6000, UE50KU6000UXRU, UE50KU6000KXSF, UE50KU6000KXXU, UE50KU6000KXXC, UE50KU6000WXXH, UE50KU6020, UE50KU6020WXXH, [DA01], UE50KU6070, UE50KU6070UXZF, [DB02], UE50KU6072, UE50KU6072UXXH, [DH05, DB02],UE50KU6075, UE50KU6075UXXE, [DB02],UE50KU6092, UE50KU6092UXXH [DA01, DB02, DH05, DG06, DP07], LED UHD SMART, UE55K5600, UE55K5600AWXXN, [VB02],UE55K5672S, UE55K5672SUXXH [CB04, VA01, VB02],UE55KU6000, UE55KU6000KXXC, [BA03], UE55KU6020, UE55KU6020WXXC, [BA03],UE55KU6072, UE55KU6072UXXH [AA02, AB03, BA04],UE55KU6092, UE55KU6092UXXH [AA01, AB02, BA03], UE55KU6100, UE55KU6100KXXC, UE55KU6100KXZF,UE55KU6100KXZT, UE55KU6100WXXH,UE55KU6100WXXN, UE55KU6100KXXU, [AA01, FA02], UE55KU6400, UE55KU6400SXXH, [BB07, FE05],UE55KU6409, UE55KU6409UXZG, [BA06],UE55KU6470, UE55KU6470UXZF, [BB07],
UE55KU6650, UE55KU6650SXXN, [AA01],UE55KU6670, UE55KU6670UXZF, UE55KU6670SXXN,UE60KS7000, UE60KS7000UXXU, UE60KS7000SXXN, UE60KU6000, UE60KU6000UXRU, UE60KU6000KXXC,UE60KU6000KXZF, [EA01],UE60KU6020, UE60KU6020KXXU, UE60KU6020WXXN,UE60KU6070, UE60KU6070UXZG, [EA01], UE60KU6072, UE60KU6072UXXH, [EA01],UE60KU6075, UE60KU6075UXXE, [EA01],E60KU6079, UE60KU6079UXZG, [EA01], UE65KS7500, UE65KS7500UXXU, [AA01],UE65KS9500, UE65KS9500LXXN, [FB02],UE65KU6095, UE65KU6095UXXE, [DA01],
UE65KU6170, UE65KU6170UXZG, [AA01, FA02],UE65KU6172, UE65KU6172UXXH, [AA01, FA02],UE65KU6179, UE65KU6179UXZG, [AA01], UE65KU6400, UE65KU6400UXZG, [DA01],UE65KU6409, UE65KU6409UXZG, [DA01],UE65KU6509, UE65KU6509UXZG, [AA01], UE65KU6680, UE65KU6680UXZF, [AA01],UE70KU6000, UE70KU6000KXXC, UE70KU6000KXZF,UE70KU6000KXZT, UE70KU6000WXXN, UE70KU6000KXXU,UE70KU6070, UE70KU6070UXZG, [EA01], UE70KU6072, UE70KU6072UXXH, [EA01],UE70KU6075, UE70KU6075UXXE, [EA01],UE70KU6079, UE70KU6079UXZG, [EA01]