Дистанционно за телевизор SONY RM-715A

#908
Налично: yes

10,00 лв.
Количество:  бр.

DIS SONY RM-715A

Описание


Дистанционно управление за телевизор SONY LED LCD
За правилен избор на дистанционно е необходима точна информация за модела на телевизора или за модела на старото дистанционно.
Например: марка на телевизора - SONY и MODEL № ?????-от табелата на задния капак или марка на дистанционното SONY и номера на модела изписан отпред на дистанционното.
Подходящо за:
RM-2092, RM-656A, RM898Y76, RM-677, RM-677C, RM-681 ,
RM76TR43W, RM-687, RM-687C, RM-768, RM-791, RM-89YT6, RM-816,
RM-817, RM-821, RM-565R4E, RM-826, RM-827B, RM-827C,
RM-827S, RM-827T, RM-830, RM-831, RM-831, RM-K89YT6,
RM898YT6W, RM-832, RM-833, RM88RT5Q, RM-834, RM-836, RM-837,
RM-838, RM-839, RM88BHY, RM-841, RM-842, RM-845P, RM43QW2,
RM454ERW3, RM-845S, RM-849S, RMU77YT6R, RM-849T, RM-857, RM-857A,
RM-858, RM-859, RM76TR4EW, RM-861, RM-862, RM-869, RW32Q2QA,
RM9IU8Y6T, RM-870, RM-871, RM77TY6, RM-873, RM-878, RM-881,
RM-883, RM-89TR4W, RM-887, RM-889, RM66TR4W, RM-890, RM-891,
RMYT655RE, RM-892, RM-893, RM-916, RM-921, RM-933, RM87W3Q,
RM-936, RMY77EW, RM-938, RM-940, RM-943, RM767TY6, RM-945, RM-946,
RM99YT6W, RM-952, RM-953, RM-954, RMY66RT5, RM-955, RM-956,RM-961, RM787GT5R, RM-963, RM-969, RM-972, RMW33X3, RM-991,RM77Y6TTA, RM-992, RM-993, RM99YT77, RM-EA002, RM-EA006,RM-ED007, RM-ED009,RMY656RE4, RM-ED011, RM-ED013,RM-ED014, RM-GA002, RM-GA005, RM-B654EW3, RM-GA008,RM-EDW343Q1, RM-GA009, RM-SA007,RT676TY6, RM-W101, RM-W103,RY676TB4, RM-W104, RM-Y101, RMY987YT6, RM-Y116, RM-Y145,RM-Y145A, RM-Y146A, RM-IO98YT, RM-Y172, RM-Y173, RM76TR5,RM-Y183, RMYT672WE,RM-640, RM-687C, RM-889, RM-834, RM-845S, RM-858, RM-878, RM-Y155, RM-890, 33S-001,RM-816, RM-831, RM-891, RM-842, RM-881, RM-893, RM-938, RM-972, RM-Y101, RM-656A,RM-836, RM-849S, RM-861, RM-880, RM-993, RM-921, RM-Y145, RM-934, RM-Y171, RM-YA005, 33S-002, RC670-1, RM-817, RM-832, RM-827C, RM-GA005, RM-Y146A, RM-991, RM-Y146A,RM-677, RM-943, RM-821, RM-839, RM-849T, RM-869, RM-883, RM-952, RM-W100, RM-Y145A, RM-Y173, RM-191A, RM-008, RM-827B, RM-826, RM-833, RM-859, RM-969, RM-956, RM-992,RM-677C, RM-827T, RM-841, RM-857, RM-886, RM-953, RM-W101, RM-Y145C, RM-870, RM-Y183, RM-2092, RM-009, RM-768, RM-827B, RM-Y133, RM-933, RM-838, RM-945, RM-961, RM-W103,RM-Y172, RM-687, RM-827S, RM-845P, RM-857A, RM-873, RM-887, RM-2918, RM-916, RM-940, RM-955, RM-021, RM-837, RM-862, RM-891, RM-689, RM-954, RM-980, RM-Y116, RM-2910,RM-010, RM-791, RM-830, RM-871, RM-892, RM-936, RM-963, RM-946, RM-GA002, RM-W104,RM-Y145P