Дистанционно за телевизор SHARP 0120N IR

#2570
Налично: yes

25,00 лв.
Количество:  бр.

DIS SHARP 0120N IR HQ

Описание


-Дистанционно за телевизор SHARP стандартно с инфрачервено управление!

-Този модел не е подходящ за телевизори с дистанционно което е с радио управление RF.

-За правилен избор е необходима информация за модела на телевизора или модела на старото дистанционно.

-Този модел е подходящ за:
LC-24DHG6001K (A24DH6001KB23P), LC-24DHG6001K (B24DH6001KB23P), LC-40UG7252E (R40CU7252EB38W), LC-24DHG6001K (A24DH6001KB33K),
LC-24DHG6001K (A24DH6001KB37V), LC-24CHG6002E (A24CH6002EB35Y), LC-32HG5141K (A32CH5141KB27J), LC-32HG5142E (A32CH5142EB25Z), LC-32HG5142E (A32CH5142EB34B),
LC-32HI5232E (A32HI5232EB39V), LC-32HI5232E (A32HI5232EB43J), LC-32HG5241K (A32CH5241KB27H), LC-32HG5242E (A32CH5242EB27W), LC-32HI5332E (A32HI5332EB36L),
LC-32HI5332E (A32HI5332EB39W), LC-32HG5341K (A32CH5341KB27G), LC-32HG5342E (A32CH5342EB25M), LC-32HG5342E (A32CH5342EB34D), LC-32FI5342E (A32FI5342EB39Z),
LC-32HI5432E (A32HI5432EB36K), LC-32HI5432E (A32HI5432EB42H), LC-32HI5532E (A32HI5532EB42T), LC-32FI5542E (A32FI5542EB39C), LC-32FI5542E (A32FI5542EB40A),
LC-32FI5542E (A32FI5542EB42L), LC-40FG5141KF (A40CF5141KB36H), LC-40FG5142E (A40CF5142EB27A), LC-40FG5242E (A40CF5242EB26R), LC-40FG5242E (A40CF5242EB30A),
LC-40FG5242E (A40CF5242EB34N), LC-40FI5242E (A40FI5242EB39H), LC-40FI5242E (A40FI5242EB41H), LC-40FI5242E (A40FI5242EB41S), LC-40FG5341K (A40CF5341KB26S),
LC-40FG5341K (A40CF5341KB29S), LC-40FG5342E (A40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (A40CF5342EB34O), LC-40FG5342E (A40CF5342EB34P), LC-40FI5342E (A40FI5342EB36O),
LC-40FI5342E (A40FI5342EB39I), LC-40FI5342E (A40FI5342EB43B), LC-40FI5442E (A40FI5442EB41U), LC-40UG7252E (A40CU7252EB36P), LC-40UG7252E (A40CU7252EB40H),
LC-40UG7252K (A40CU7252KB39K), LC-40UI7352E (A40UI7352EB36Q), LC-40UI7352E (A40UI7352EB40I), LC-43UI7252E (A43UI7252EB36T), LC-43UI7352E (A43UI7352EB36U),
LC-43UI7552E (A43UI7552EB37T), LC-48CFG6002E (A48CF6002EB25H), LC-48CFG6002E (A48CF6002EB32R), LC-49UI7252E (A49UI7252EB36X), LC-49UI7352E (A49UI7352EB36Y),
LC-49UI7552E (A49UI7552EB36Z), LC-50CFG6001K (A50CF6001KB32P), LC-50CFG6001K (A50CF6001KB33J), LC-50CFG6001K (A50CF6001KB39O), LC-50CFG6002E (A50CF6002EB24V),
LC-50UI7252K (A50UI7252KB40C), LC-55UI7252E (A55UI7252EB37C), LC-55UI7252E (A55UI7252EB42E), LC-55UI7352E (A55UI7352EB37D), LC-55UI7552E (A55UI7552EB42F),
LC-65UI7252E (A65UI7252EB38T), LC-65UI7252E (A65UI7252EB42I), LC-65UI7352E (A65UI7352EB38S), LC-65UI7352E (A65UI7352EB42J), LC-65UI7552E (A65UI7552EB38R),
LC-65UI7552E (A65UI7552EB42K), LC-24CHG6001E (B24CH6001EB35Y), LC-24DHG6001K (B24DH6001KB28W), LC-24DHG6001K (B24DH6001KB33K), LC-32HG5141K (B32CH5141KB27J),
LC-32HG5142E (B32CH5142EB25Z), LC-32HG5142E (B32CH5142EB34B), LC-32HI5232E (B32HI5232EB39V), LC-32HI5232E (B32HI5232EB43J), LC-32HG5241K (B32CH5241KB27H),
LC-32HG5242E (B32CH5242EB27W), LC-32HI5332E (B32HI5332EB39W), LC-32HG5341K (B32CH5341KB27G), LC-32HG5341K (B32CH5341KB34D), LC-32HG5342E (B32CH5342EB25M),
LC-32FI5342E (B32FI5342EB39B), LC-32HI5432E (B32HI5432EB42H), LC-32FI5542E (B32FI5542EB39C), LC-40FG5142E (B40CF5142EB27A), LC-40FG5142E (B40CF5142EB35L),
LC-40FG5242E (B40CF5242EB26R), LC-40FG5242E (B40CF5242EB30A), LC-40FG5242E (B40CF5242EB34N), LC-40FI5242E (B40FI5242EB39H), LC-40FG5341K (B40CF5341KB26S),
LC-40FG5341K (B40CF5341KB29S), LC-40FG5342E (B40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (B40CF5342EB30B), LC-40FI5342E (B40FI5342EB39N), LC-40FI5442E (B40FI5442EB36N),
LC-40FI5442E (B40FI5442EB41U), LC-40UG7252E (B40CU7252EB36P), LC-40UG7252E (B40CU7252EB38X), LC-40UG7252E (B40CU7252EB40H), LC-40UG7252K (B40UG7252KB38V),
LC-40UG7252K (B40CU7252KB39K), LC-40UG7252K (B40CU7252KB40E), LC-40UI7352E (B40UI7352EB36Q), LC-40UI7352K (B40UI7352KB39J), LC-40UI7352K (B40UI7352KB40I),

LC-40UI7552E (B40UI7552EB39L), LC-40UI7552K (B40UI7552KB36R), LC-40UI7552K (B40UI7552KB40J), LC-43FG5242E (B43CF5242EB36J), LC-43UI7352E (B43UI7352EB36U),
LC-43UI7552E (B43UI7552EB37T), LC-48CFG6001K (B48CF6001KB29N), LC-48CFG6001K (B48CF6001KB32R), LC-48CFG6002K (B48CF6002KB25H), LC-49UI7252E (B49UI7252EB36X),
LC-49UI7352K (B49UI7352KB36Y), LC-49UI7552E (B49UI7552EB36Z), LC-49UI7552E (B49UI7552EB42D), LC-50CFG6001E (B50CF6001EB33J), LC-50CFG6001K (B50CF6001KB23L),
LC-50CFG6001K (B50CF6001KB31L), LC-50CFG6001K (B50CF6001KB32P), LC-50CFG6002E (B50CF6002EB24V), LC-50CFG6002E (B50CF6002EB35R), LC-50UI7252K (B50UI7252KB40C),
LC-50UI7352K (B50UI7352KB36I), LC-55UI7252E (B55UI7252EB37C), LC-55UI7352K (B55UI7352KB37D), LC-55UI7552E (B55UI7552EB37E), LC-55UI7552E (B55UI7552EB42F),
LC-65UI7252E (B65UI7252EB42I), LC-65UI7352E (B65UI7352EB38S), LC-65UI7552E (B65UI7552EB38R), LC-24DHG6001K (C24DH6001KB33K), LC-24CHG6002E (C24CH6002EB35Y),
LC-32HG5141K (C32CH5141KB27J), LC-32HG5141K (C32CH5141KB34B), LC-32HG5142E (C32CH5142EB25Z), LC-32HI5232E (C32HI5232EB39V), LC-32HG5242E (C32CH5242EB27W),
LC-32HG5341K (C32CH5341KB27G), LC-32HG5342E (C32CH5342EB25M), LC-32HG5342E (C32CH5342EB34D), LC-32FI5342E (C32FI5342EB39Z), LC-32FI5542E (C32FI5542EB42L),
LC-40FG5142E (C40CF5142EB27A), LC-40FG5241K (C40CF5241KB30A), LC-40FG5242E (C40CF5242EB26R), LC-40FG5342E (C40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (C40CF5342EB34O),
LC-40UG7242K (C40CU7242KB36P), LC-40UG7252E (C40CU7252EB38X), LC-40UG7252E (C40CU7252EB40H), LC-40UG7252K (C40CU7252KB40D), LC-40UI7352E (C40UI7352EB36Q),
LC-40UI7352E (C40UI7352EB40I), LC-40UI7552E (C40UI7552EB36R), LC-40UI7552E (C40UI7552EB40J), LC-40UI7552K (C40UI7552KB39L), LC-43UI7352E (C43UI7352EB36U),
LC-48CFG6001K (C48CF6001KB34Y), LC-48CFG6002E (C48CF6002EB25H), LC-48CFG6002E (C48CF6002EB32R), LC-49UI7552E (C49UI7552EB36Z), LC-50CFG6001K (C50CF6001KB33J),
LC-50CFG6002E (C50CF6002EB24V), LC-55UI7352E (C55UI7352EB37D), LC-24CHG6002E (D24CH6002EB35Y), LC-32HG5141K (D32CH5141KB27J), LC-32HG5142E (D32CH5142EB25Z),
LC-32HG5142E (D32CH5142EB34B), LC-32HI5232K (D32HI5232KB43J), LC-32HG5242E (D32CH5242E27W), LC-32HG5342E (D32CH5342EB25M), LC-32FI5542E (D32FI5542EB42L),
LC-40FG5142E (D40CF5142EB27A), LC-40FG5242E (D40CF5242EB26R), LC-40FG5342E (D40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (D40CF5342EB34O), LC-40UG7252E (D40CU7252EB36P),
LC-40UG7252E (D40CU7252EB38X), LC-40UI7352K (D40UI7352KB36Q), LC-40UI7352K (D40UI7352KB40I), LC-48CFG6002E (D48CF6002EB25H), LC-48CFG6002E (D48CF6002EB32R),
LC-49UI7352K (D49UI7352KB36Y), LC-32HG5141E (E32CH5141EB27J), LC-32HG5342E (E32CH5342EB25M), LC-32FI5542E (E32FI5542EB42L), LC-40FG5141K (E40CF5141KB27A),
LC-40FG5242K (E40CF5242KB26R), LC-40FG5341K (E40CF5341KB28A), LC-40FG5342E (E40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (E40CF5342EB34O), LC-40UG7252E (E40CU7252EB36P),
LC-40UG7252E (E40CU7252EB38X), LC-40UI7352K (E40UI7352KB36Q), LC-48CFG6001K (E48CF6001KB25H), LC-32HG5242E (F32CH5242EB34C), LC-32HG5342E (F32CH5342EB25M),
LC-40FG5242E (F40CF5242EB26R), LC-40FG5342E (F40CF5342EB28A), LC-40FG5342E (F40CF5342EB34O), LC-50CFG6001K (F50CF6001KB24V), LC-40FG5242E (G40CF5242EB26R),
LC-40FG5341K (G40CF5341KB34O), LC-40FG5342E (G40CF5342EB28A), LC-48CFG6002E (G48CF6002EB25H), LC-48CFG6002K (H48CF6002KB25H), LC-40FG5342E (K40CF5342EB28A), 65BJ5E
LC-32HI5122E, LC-40FI5122E, LC-49CFG6001K