Дистанционно за телевизор LG 105-224P

#106
НЕ Е НАЛИЧНО yes

9,00 лв.
Количество:  бр.

DIS LG 105-224P

Описание


Дистанционно управление за телевизор LG с качествена платка и кутия.
За правилен избор на дистанционно е необходима точна информация за модела на телевизора или за модела на старото дистанционно.
Например: марка на телевизора - LG и MODEL № ?????-от табелата на задния капак или марка на дистанционното LG и номера на модела изписан отпред на дистанционното.
Goldstar 105-188 M, 105-188 Z, 105 188 M, 105 188 Z, 105-210 M, 105-212 A, 105 210 M, 105 212 A, 105-212 C, 105-212 D, 105 212 C, 105 212 D, 105-212 J, 105-212 K, 105 212 J, 105 212 K,
105-214 C, 105-214 X, 105 214 C, 105 214 X, 105-219 A, 105-219 D, 105 219 A, 105 219 D,
105-219 J, 105-221 G, 105 219 J, 105 221 G, 105-224 F, 105-224 V, 105 224 F, 105 224 V, 105-229 H, 105-230 C, 105 229 H, 105 230 C, 105-230 D, 105-230 M, 105 230 D, 105 230 M, 38T1, 6710V00037B,
6710V00037F, AQUA 55+, AQUA 63, AQUA 70, AQUA70, AURA 72, CB-14 D60, CB-14 D60X, CB 14 D60, CB 14 D60X, CB-20 A80X, CB-20 A86, CB 20 A80X, CB 20 A86, CB-20 A86X, CB-20 A90XG, CB 20 A86X, CB 20 A90XG, CB-20 A96X, CB-20 E20, CB 20 A96X, CB 20 E20, CB-20 E20X, CB-20 E40X,
CB 20 E20X, CB 20 E40X, CB-21 A20X, CB-21 A30X, CB 21 A20X, CB 21 A30X, CB-21 A80, CB-21 A80X, CB 21 A80, CB 21 A80X, CB-21 A80XG, CB-21 A86X, CB 21 A80XG, CB 21 A86X, CB-21 A90XG, CB-21 C20Q, CB 21 A90XG, CB 21 C20Q, CB-21 C20X, CB-25 C20X, CB 21 C20X, CB 25 C20X, CB-25 C22X, CB-28 C20X,
CB 25 C22X, CB 28 C20X, CB-28 C22X, CB-29 C20X, CB 28 C22X, CB 29 C20X, CB-29 C40X, CB 29 C40X, CB14D60, CB14D60X, CB20A80X, CB20A86, CB20A86X, CB20A90XG, CB20A96X, CB20E20, CB20E20X, CB20E40X, CB21A20X, CB21A30X, CB21A80, CB21A80X, CB21A80XG, CB21A86X, CB21A90XG, CB21C20Q, CB21C20X, CB25C20X,
CB25C22X, CB28C20X, CB28C22X, CB29C20X, CB29C40X, CBT-2570 T, CBT2570T, CBT 2570 T, CF-14 E20, CF-14 E40, CF14 E20, CF14 E40, CF-14 G20, CF-20 B80, CF 14 G20, CF 20 B80, CF-20 C22X, CF-20 D60, CF 20 C22X, CF 20 D60, CF-20 E20, CF-20 E40, CF 20 E20, CF 20 E40, CF-20 E60, CF-20 G20,
CF 20 E60, CF 20 G20, CF-21 C22X, CF-21 E20, CF 21 C22X, CF 21 E20, CF-21 E40, CF-21 E60, CF 21 E40, CF 21 E60, CF-21 G20, CF-25 A50T, CF 21 G20, CF 25 A50T, CF-25 C26X, CF-25 C36X, CF 25 C26X, CF 25 C36X, CF-28 A50T, CF-28 C22F, CF 28 A50T, CF 28 C22F, CF-28 C26X, CF-29 C26X,
CF 28 C26X, CF 29 C26X, CF-29 C36X, CF 29 C36X, CF14E20, CF14E40, CF14G20, CF20B80, CF20C22X, CF20D60, CF20E20, CF20E40, CF20E60, CF20G20, CF21C22X, CF21E20, CF21E40, CF21E60, CF21G20, CF25C26X, CF25C36X, CF28A50T,
CF28C22F, CF28C26X, CF29C26X, CF29C36X, CI-14 E20, CI-14 E20F, CI-20 E20, CI-20 E20F, CI-2588, CI14E20, CI14E20F, CI20E20, CI20E20F, CIT-2588, CK-14 A80X, CK-20 A80X, CK 14 A80X, CK 20 A80X, CK-20 A90X, CK-20 D62X, CK 20 A90X, CK 20 D62X, CK-21 A80X, CK-21 A90X,
CK 21 A80X, CK 21 A90X, CK-21 C24X, CK-21 D10X, CK 21 C24X, CK 21 D10X, CK14A80X, CK20A80X, CK20A90X, CK20D62X, CK21A80X, CK21A90X, CK21C24X, CK21D10X, CT 202 T,
Hanseatic 1030835, 105-212 G, 105-214 C, 105 212 G, 105 214 C, CTV 2081VT, CTV 2082VT, CTV 2181VT, CTV2081VT, CTV2081VT, CTV2082VT, CTV2181VT,
LG 105-188 Z, 105-212 D, 105-212 L, 105-214 C, 105 188 Z, 105 212 D, 105 212 L, 105 214 C, 105-224 V, 105-230 C, 105-230 D, 105-230 L, 105 224 V, 105 230 C, 105 230 D, 105 230 L, 105-230 M, 105 230 M, 6710V00004H, 6710V00004J, 6710V00004N, 6710V00037B,
6710V00037C, 6710V00037F, 6710V00039C, CB-14 E20, CB-20 D60X, CB-20 E20X, CB 14 E20, CB 20 D60X, CB 20 E20X, CB-20 E40, CB-20 E40X, CB-21 A20T, CB 20 E40, CB 20 E40X, CB 21 A20T, CB-21 E20X, CB-21 E40X, CB14E20, CB 21 E20X, CB20D60X, CB20E40,
CB20E40X, CB21A20T, CB21E20X, CB21E40X, CF-14 D16, CF-14 D21, CF-14 D70, CF-14 E20, CF 14 D16, CF 14 D21, CF 14 D70, CF 14 E20, CF-14 E40, CF-14 G20, CF-20 E20, CF-20 E40, CF 14 E40, CF 14 G20, CF 20 E20, CF 20 E40,
CF-20 E60, CF-20 G20, CF-21 C28F, CF-21 D62, CF 20 E60, CF 20 G20, CF 21 C28F, CF 21 D62, CF-21 E20, CF-21 E40, CF-21 E60, CF-21 G20, CF 21 E20, CF21 E40, CF21 E60, CF21 G20, CF-25 C76, CF-28 C28F, CF-28 C28L, CF-28 C28T, CF25 C76, CF28 C28F, CF28 C28L, CF28 C28T, CF-28 C28TLT, CF-29 C26T, CF-29 C26X, CF-29 C76, CF28 C28TLT, CF29 C26T, CF29 C26X, CF29 C76,
CF14D16, CF14D21, CF14D70, CF14E20, CF14E40, CF14G20, CF20E20, CF20E40, CF20E60, CF20G20, CF21C28F, CF21D62, CF21E20, CF21E40, CF21E60, CF21G20, CF25C76, CF28C28F, CF28C28L, CF28C28T,
CF28C28TLT, CF29C26T, CF29C26X, CF29C60XM, CF29C76, CI-20 A96, CI20A96, CIT-2588, CIT2588, CK-21 D62X, CK21D62X, CK21 D62X, CL-14 E22, CL-20 E22, CL14E22, CL20E22,
CY-14 A86, CY-20 A86, CY-21 A86, CY14A86, CY20A86, CY21A86, SCB20E20X,
OTTO-VERSAND CTV 2081, OTTO-VERSAND CTV 2081VT,OTTO VERSAND CTV2081, OTTO VERSAND CTV2081VT,